Misyonumuz


- Yalın ve anlaşılır olmak,
- Organize ve planlı olmak,
- Değişerek, kendini geliştirmek,
- Atak ve hızlı olmak,
- Etik değerlere bağlı kalmak,
- Çok boyutlu ve geniş açılı bakarak, yaratıcı ve sıradışı farklılaşmak,
- Hayata uzgörü (Gelecek Perspektifi) ile bakmak,
- Sürekliliği ve kaliteyi ön planda tutmak,
- Gözlemci ve araştırmacı olmak,
- Bilgiyi, uygulama ile pekiştirmek,
- Dayanışma ve uyumu ön planda tutmak,
- Bireye, Kuruma ve Çevreye karşı hassas ve saygılı olmaktır.