Yalın Altı Sigma


Yalın Düşünce, Yalın Üretim ve Yalın 6 Sigma kavramları günümüzde sıklıkla duyduğumuz, genellikle yüzeysel ve kulaktan dolma bazı bilgilere sahip olduğumuz, ancak firmaların ve firma sahiplerinin başlangıçta kuşkuyla yaklaştığı popüler bazı kavramlardır. Özellikle Yalın 6 Sigma diğerlerine göre daha fazla bilinen, ülkemizde son yıllarda büyük bir hızla yaygınlaşan bir felsefedir. Peki nedir Yalın 6 Sigma ?

 

Yalın 6 Sigma için söylenebilecek çok şey var aslında, zira Yalın 6 Sigma; 1980 'li yıllarda MOTOROLA 'da çalışan Bill SMITH 'in ortaya attığı ve aslında TQM (Toplam Kalite Yönetimi) araçlarından esinlenerek geliştirilmiş bir metodolojidir. Metodoloji dünyada farklı firmalar ve sektörlerde hızla yaygınlaşmış, faydaları görüldükçe daha geniş alanlarda kullanım bulmuştur.

 

Yalın 6 Sigma özetle; yaptığımız işle ilgili ölçülebilir girdiler ve çıktılar arasındaki ilişkiyi açıklayıp anlamamızı hedefleyen, bu sayede müşterinin beklentilerini karşılamayan, kusurlu ürün ve hizmetlerimizi sistematik olarak ortadan kaldırmayı ve gelişimi sürekli kılmayı güvence altına alan bir yaklaşım olarak özetlenebilir.